Podróże służbowe to okazja na kontakt z ludźmi z własnego zespołu, spojrzenie na sprawy z nowych perspektyw i osobiste spotkania z klientami. Jednak pomimo wszystkich korzyści podróże służbowe wiążą się również ze specyficznymi zagrożeniami dla pracowników i organizacji. W ramach ogólnych zobowiązań do zachowania należytej staranności zarówno małe firmy, jak i duże korporacje muszą podjąć rozsądne środki, aby zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i wspierać ich podczas podróży.

Czym więc właściwie jest „należyta staranność”? Jakie są wyzwania związane z należytą starannością dla podróżujących służbowo? I jak możesz wypełnić swoje zobowiązania do należytej staranności, gdy pracownicy wyjeżdżają za granicę?

Zapoznaj się z naszym przewodnikiem po należytej staranności i dowiedz się, co ona oznacza dla Twojej firmy.

Co to jest należyta staranność?

Należyta staranność definiuje rozsądną odpowiedzialność firmy za ochronę swoich pracowników i zapobieganie szkodom. Na gruncie prawnym należyta staranność to standard stosowany przez sądy do ustalania odpowiedzialności.

Należyta staranność może obejmować:

 • Upewnienie się, że fizyczne środowisko pracy jest bezpieczne
 • Przestrzeganie przepisów i standardów branżowych
 • Dbanie o zdrowie psychiczne pracowników poprzez zapewnienie zasobów i odpowiednich warunków pracy
 • Ochronę pracowników przed dyskryminacją i zastraszaniem

W praktyce należyta staranność może obejmować szereg aspektów w zależności od kontekstu i sytuacji. Należyta staranność może się również różnić w zależności od kraju, w którym jesteś, więc aby uzyskać najdokładniejszą definicję dla siebie, skonsultuj się z lokalnym specjalistą od prawa.

Przewodnik po należytej staranności dla podróży służbowych

Dlaczego należyta staranność jest ważna dla podróżujących służbowo?

Chociaż należyta staranność jest standardem prawnym, jest również ważna z moralnego i etycznego punktu widzenia. Solidny program należytej staranności może przynieść korzyści dla zdrowia psychicznego pracowników, sprawiając, że będą się czuli wspierani przez swoich pracodawców, i poprawiając ich produktywność podczas podróży służbowych.

Niedopełnienie należytej staranności może skutkować konsekwencjami prawnymi, takimi jak procesy sądowe i dodatkowe koszty dla firmy. Należyta staranność należy się pracownikom każdego dnia, niezależnie od tego, czy chodzi o zapobieganie wypadkom w miejscu pracy, czy zapewnianie odpowiedniej edukacji w zakresie bezpieczeństwa. Jednak znaczenie należytej staranności jest szczególnie istotne w przypadku unikatowych wyzwań związanych z podróżami służbowymi. Podróżujący służbowo mogą podczas pobytu za granicą napotkać katastrofy naturalne, przemoc, choroby lub inne kryzysy, a do firm należy zapewnienie pomocy w tych niepewnych sytuacjach.

Krótko mówiąc: stworzenie programu należytej staranności dla podróżujących służbowo może w przyszłości oszczędzić pieniądze i nerwy, a być może nawet ocalić życie

W czym przejawia się Twoja należyta staranność wobec podróżujących służbowo?

Biuro lub miejsce pracy, do którego codziennie chodzisz, to stosunkowo bezpieczne, kontrolowane środowisko. Ale podróże służbowe wprowadzają zagrożenia i niewiadome, które sprawiają, że korporacyjna należyta staranność jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Należyta staranność w każdej firmie różni się w zależności od branży, miejsc podróży służbowych i innych czynników. Dlatego ważne jest stworzenie zasad lub programu dla podróżujących służbowo, zanim ktokolwiek spakuje swoje walizki.

Zasady dotyczące podróży zwykle obejmują takie kwestie jak:

 • Instrukcje dotyczące rezerwacji lotów, zakwaterowania i transportu
 • Dzienne budżety na żywność i wydatki dodatkowe
 • Reguły postępowania podczas podróży
 • Niezbędne zatwierdzenia
 • Obowiązki podróżującego

Twoje zasady dotyczące podróży są idealnym miejscem do wyliczenia zobowiązań z zakresu należytej staranności oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników podczas pobytu za granicą. Możesz już mieć zasady dotyczące podróży lub program z opisem zobowiązań z zakresu należytej staranności, ale jeśli tak nie jest, pamiętaj, aby dodać i aktualizować odpowiednie zapisy. Nawet firmy o ugruntowanej pozycji mogą skorzystać na ponownej ocenie swoich zasad dotyczących podróży i stworzeniu specjalnego programu należytej staranności.

Czyim obowiązkiem jest należyta staranność o podróżujących służbowo?

Współpraca między różnymi obszarami organizacji ma kluczowe znaczenie dla skutecznego korporacyjnego programu należytej staranności i zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają tu do odegrania swoją rolę.

Należyta staranność po stronie pracodawców

To, kto odpowiada za program należytej staranności, zależy od wielkości Twojej organizacji. Większe firmy mogą mieć osobę lub zespół zajmujący się zdrowiem i bezpieczeństwem, podczas gdy małe i średnie firmy prawdopodobnie będą musiały scedować swoje programy na działy kadr.

Bez względu na wielkość i strukturę organizacyjną Twojej firmy, należyta staranność jest w ostatecznym rozrachunku obowiązkiem każdego. Stworzenie programu należytej staranności dla podróżujących służbowo nic nie da, jeśli nie będzie traktowany priorytetowy przez menedżerów i skutecznie komunikowany pracownikom.

Aby stworzyć i egzekwować program należytej staranności, powinny się w niego zaangażować następujące osoby:

 1. Kierownictwo i menedżerowie. Liderzy w Twojej firmie powinni być zaangażowani w tworzenie strategii podróży służbowych i, co równie ważne, w promowanie zasad w swoich zespołach.
 2. Dział kadr. Dział kadr może odegrać kluczową rolę w komunikowaniu firmie Twojego programu należytej staranności. Zasady dotyczące podróży powinny być częścią onboardingu, dostępne do wglądu w intranecie firmy i dobrze widoczne podczas rezerwacji podróży służbowych. Możesz nawet planować sesje szkoleniowe na ten temat kilka razy w roku.
 3. Eksperci prawni. Twój zespół prawny lub konsultanci prawni powinni sprawdzić Twój plan, aby było pewne, że wszystkie Twoje zobowiązania są spełniane.
 4. Doświadczeni podróżujący służbowo. Twoi pracownicy mogą być cennym źródłem informacji o aktualnym stanie podróży służbowych w Twojej organizacji. Mogą również na bieżąco przekazywać informacje zwrotne, które pomagają w doskonaleniu zasad.

Należyta staranność po stronie pracowników

Budowanie kultury bezpieczeństwa wymaga udziału pracowników na każdym poziomie. Chociaż to organizacje są odpowiedzialne za swoje programy należytej staranności, pracownicy też mają tu do odegrania swoją rolę. Przed podróżą w celach służbowych pracownicy powinni zapoznać się z firmowymi zasadami dotyczącymi podróży, programami bezpieczeństwa i wszelkimi istotnymi informacjami na temat podróży. Pracownicy są również odpowiedzialni za przestrzeganie zasad przed podróżą, w jej trakcie i po niej.

Oznacza to, że musisz zachęcić pracowników do przestrzegania zasad dotyczących podróży służbowych.

Przewodnik po należytej staranności dla podróży służbowych

Jak zbudować program należytej staranności?

Niezależnie od tego, czy nazywasz to programem należytej staranności, zasadami należytej staranności czy zasadami bezpieczeństwa podróży, każda organizacja powinna mieć specjalny plan dla podróżujących służbowo. Aby się przygotować, musisz znać wszystkie najgorsze scenariusze.

Podróżujący służbowo mogą napotkać różne sytuacje, w tym:

 • Zakłócenia w podróży
 • Katastrofy naturalne
 • Ekstremalne warunki pogodowe
 • Epidemie chorób i zagrożenia dla zdrowia
 • Przestępczość i terroryzm
 • Niepokoje polityczne lub społeczne
 • Nowe przepisy dotyczące podróży

Istnieje wiele podejść do tworzenia strategii, ale te trzy kroki powinny pomóc Ci zacząć.

1. Ocena ryzyka

Zanim będzie można wdrożyć program należytej staranności, należy zrozumieć podróże służbowe w organizacji. Można zacząć od oceny zagrożeń związanych z podróżami służbowymi w ogólności i na poziomie pojedynczych podróży.

Trzeba sobie zadać pytanie:

 • Jakie są najczęstsze miejsca podróży pracowników?
 • Jaki jest charakter tych podróży służbowych? Na przykład spotkanie z klientem w jego biurze niesie inne ryzyko niż inspekcja placu budowy za granicą.

Przed każdą indywidualną podróżą zadaj pytanie:

 • Czy jest to podróż krajowa czy międzynarodowa?
 • Czy podróżujący ma ważny paszport, odpowiednią wizę i inne niezbędne dokumenty?
 • Czy instytucje rządowe wydały jakieś ostrzeżenia dotyczące podróży do danego miejsca?
 • Czy w miejscu podróży trwają konflikty lub niepokoje polityczne?
 • Czy istnieje zwiększone ryzyko zarażenia się chorobą przenoszoną przez żywność lub wodę?
 • Czy w regionie występują epidemie lub choroby? Jeśli tak, to czy są dostępne szczepionki lub inne środki zapobiegawcze?
 • Czy w razie potrzeby podróżujący będą mieć na czas dostęp do opieki medycznej?

Odpowiedź na te pytania pomoże Ci określić, gdzie leży ryzyko dla Twojej firmy. Możesz wykorzystać te odpowiedzi jako punkt wyjścia do omówienia bezpieczeństwa podróży w organizacji i rozpoczęcia planowania zasad dotyczących podróży obejmujących należytą staranność.

Pamiętaj, że różni podróżujący służbowo napotykają różne zagrożenia. Na przykład niektóre miejsca docelowe mogą być bardziej niebezpieczne dla kobiet lub podróżujących LGBTQ+, a pewne choroby mogą mieć różny wpływ na ludzi (np. infekcja wirusem Zika u wielu osób przebiega bezobjawowo, ale jest niebezpieczna, jeśli jest się w ciąży). Skonsultuj się ze swoim zespołem i przedstaw różne punkty widzenia, aby mieć pewność, że w ocenie ryzyka uwzględniono pełny obraz.

2. Planowanie i zapobieganie

Po zakończeniu oceny ryzyka przychodzi czas na zbudowanie strategii. Każdy firmowy program należytej staranności będzie inny w zależności od zagrożeń, na które się odpowiada. Jest jednak kilka uniwersalnych zasad do zapamiętania.

 • Twój plan powinien zapewniać wsparcie podróżującym służbowo przed podróżami, w ich trakcie i po nich.
 • Powinny istnieć środki mające na celu promowanie dobrego samopoczucia pracowników i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Może to obejmować ustalanie standardów rezerwacji zakwaterowania lub zachęcanie do planowania rozsądnych harmonogramów podróży.
 • Niezależnie od miejsca docelowego należy mieć plan na wypadek sytuacji awaryjnych, takich jak katastrofy naturalne lub ataki terrorystyczne.
 • Zagrożenia związane z podróżowaniem z czasem zmieniają się i ewoluują. Twój plan powinien obejmować regularne przeglądanie, sprawdzanie i korygowanie programu należytej staranności, a także reagowanie na problemy na świecie, gdy się pojawią.

3. Komunikacja i edukacja

Po dokonaniu oceny zagrożeń, na jakie narażeni są podróżujący służbowo, i opracowaniu solidnej strategii ochrony oraz wspierania pracowników masz jeszcze trochę pracy. Wypełnianie zobowiązania do należytej staranności nigdy się nie kończy. Organizacje są odpowiedzialne za komunikowanie zasad dotyczących podróży i edukowanie pracowników w temacie bezpieczeństwa podróży.

Oprócz zapewniania ciągłej edukacji przygotuj też punkty kontaktu do przypominania podróżującym służbowo w odpowiednim czasie o kwestiach bezpieczeństwa podróży. Zadbaj o widoczność zasad podczas planowania podróży przez pracowników, zapewnij im zasoby informacyjne podczas podróży oraz proś ich o zastanowienie się i przekazanie informacji zwrotnych po powrocie z podróży służbowych.

Przejrzysta komunikacja z pracownikami da Ci pewność, że Twoje zasady dotyczące podróży są skuteczne i stanowią realizację zobowiązania do należytej staranności.

Wskazówki dotyczące należytej staranności

 • Zadbaj o dobrą organizację - trzymaj plany podróży pracowników w dostępnym miejscu, aby wiedzieć, gdzie są przez całą podróż. Powinno się również mieć pod ręką dane kontaktowe podróżującego, jego hotelu lub miejsca zakwaterowania oraz kontakty w nagłych wypadkach.
 • Prowadź własną dokumentację - należyta staranność to wymóg prawny i może być konieczne dostarczenie dokumentacji zaświadczającej o sposobie wywiązywania się ze swoich zobowiązań. Prowadzenie dokładnej dokumentacji podczas tworzenia programu może zaowocować oszczędnością czasu i nerwów, jeśli kiedyś trafisz do sądu.
 • Nie zapominaj o zdrowiu psychicznym - łatwo jest skupić się na zagrożeniach dla bezpieczeństwa fizycznego, ale nie zapominaj o wpływie podróży służbowych na zdrowie psychiczne. Podróżowanie wystawia ludzi na stresujące sytuacje, więc upewnij się, że całościowo podchodzisz do zdrowia i bezpieczeństwa.

Zrozumienie zagadnienia należytej staranności może być skomplikowane, a nieprzewidywalny charakter podróży służbowych czyni je bardziej złożonym. Dobrze zrealizowana należyta staranność jest czymś więcej niż abstrakcyjnym terminem prawnym: to zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i wsparcia dla Twojego zespołu. Dzięki dokładnej ocenie ryzyka, rzetelnemu planowaniu i ciągłej komunikacji Ty i Twój zespół możecie być gotowi na wszystko.

Sugerowane artykuły

17.11.22
6 min czytania
7 rozwiązań dla zarządzania ryzykiem w podróży

Zarządzanie ryzykiem w podróży to ważny element, o którym należy pamiętać, i opanować go w fachowy s...

Zarządzanie podróżami służbowymi Właściciele małych firm
26.01.23
6 min czytania
Jak zapewnić bezpieczeństwo podczas podróży służbowej

Najlepsze wskazówki, jak zapewnić bezpieczeństwo podczas podróży służbowych, jak się do nich przygot...

Bezpieczeństwo i ochrona Właściciele małych firm Zespoły HR
19.12.22
15 min czytania
Kompletny przewodnik po zasadach dotyczących podróży

Poniższy przewodnik posłuży jako kompletna instrukcja krok po kroku po zasadach dotyczących podróży.

Zarządzanie podróżami służbowymi Rezerwujący / Administratorzy Właściciele małych firm